Bestyrelsens beretning 2017

Året startede med et konstituerende bestyrelsesmøde kort tid efter generalforsamling. Bestyrelsen besluttede at beholde samme poster. Således blev det besluttet at Peter Hostrup Rasmussen varetog formandsposten. Thomas Nørregaard forblev næstformand, Allan Jeppesen forblev Kasserer, Michael Pedersen forblev sekretær og vores nye bestyrelsesmedlem Martin Hofman.

Derudover blev kommende sæsons aktiviteter og ture planlagt:

·         25. marts                Stander ophal  kl. 15:00

·         20.maj                     Tur til Rørvig.

·         3. juni                      Pinse tur til Hundested motorbådsklub. 

·         26. august               Tur til Nykøbing.

·         30. september        Frokost tur kl. 13 til Herslev.

·         28. oktober             Stander nedhal kl. 15.

Generelt har det været et lidt stille år. Foråret var historisk koldt og oliefyret måtte tages godt i brug.

Pinse turen var som sædvanlig en succes på trods af vejret. Hyggeligt samvær, god mad og god fest. Bestyrelsen stod for grillkød og medlemmerne medbragte resten af maden. Stor ros til medlemmerne for at hjælpe med at det praktiske. I alt 14 både deltog.

Nykøbing Sj. turen og Rørvig blev aflyst pga dårligt vej.

Afrigger turen til Herslev afsluttede sæsonen med frokost tur.

Alt i alt en god og hyggelig sæson og selvom et par ture blev aflyst var der mange hyggelige timer sammen på vandet eller til diverse fester. Det er næsten blevet tradition at Sejlklubben samles ved bord 1 til Jyllinge Festival.

Tusind tak for at så mange deltog på stander nedhal d. 28. okt.

Der er et sammenhold i foreningen med mange hyggelige fælles ture på fjorden og havet. Fælles sejlerferier hvert år. Så medlemmerne har jo været gode til at arrangere ture selv. På et tidspunkt lå vi 5 både fra klubben i Lynæs. Og så er det jo en fornøjelse at se vores klubstander fjerne steder, sågar helt ned til det sydlige Zakynthos (Jamboree, Gritt og Jesper).

I alt blev der afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2017.

Vi er nu ”kun” 54 medlemmer. Så vi starter en kampagne for at få lidt flere med.

Andre gode ideer er altid velkomne. Man kunne forestille sig et par grill aftener onsdag eller torsdag i juni og august.

Det var hermed bestyrelsens beretning for 2017.

Må bestyrelsen ønske alle en god vinter og vi glæder os allerede til næste sæson. Vi satser på at lægge turene på dage med super vejr, så I kan godt sætte kryds i kalenderen når aktivitetskalenderen kommer ud til december.

Bestyrelsen, d. 4. nov. 2017