Indmeldelsesblanket

Velkommen til Sejlklubben NORD, Jyllinge

 

Vi er en lille velfungerende sejlklub beliggende i Jyllinge, hvor sammenholdet og ”ånden” i sejlklubben er godt.

 

Vi afholder nogle forskellige arrangementer i løbet af året, bl.a.:

 

Standerhejsning

Pinsetur

Ca. 3 – 4 week-end ture

Standerhaling

Generalforsamling med efterfølgende årsfest

 

Har du/I lyst til at melde dig/jer ind, så udfyld venligst denne indmeldelsesblanket og send den til vor kasserer Allan Jeppesen, Kildehøj 27, 4040 Jyllinge, e-mail:  allanjeppesen@privat.tele.dk, MobilePay 7601QT

 

Klip               klip                klip                klip                klip                klip

 

Navn:

 

Adresse:

 

Post nr.:

 

Tlf. nr.:

 

Mobil nr.:

 

 

Email-adr.:

 

Bådtype:

 

Bådnavn:

 

 

 

Du/I kan blive aktivt eller passivt medlem

 

Prisen for aktiv medlem årlig er               DKK 550,00

Prisen for passiv medlem årlig er             DKK 275,00

 

Sæt X i en af nedennævnte rubrikker:

Aktiv

 

Passiv

 

 

Beløbet bedes indsat på vor bankkonto 2291 0747 658 994

eller Mobilpay 4032 1186.

 

Når beløbet er modtaget, vil du/I modtage aktivitetskalender samt liste over bestyrelsen fra vor kasserer Allan Jeppesen.

 

Dato:

Underskrift: