Bestyrelsens beretning 3. november 2012

 

Jeg vil gerne – på bestyrelsens vegne – byde velkommen både til nye medlemmer, som er: Winnie og Henning Sørensen, Marianne og Glen Marvild og Dennis Drejager , sidstnævnte er dog ikke tilstede, rart at se Winnie og Henning og Marianne   og Glen  som er med i aften, skal vi lige give dem en hånd,  naturligvis også velkommen til alle gamle medlemmer, det er dejlig i atter slutter op om vores arrangementer.

Vi fortsætter nu med generalforsamlingen, og første punkt på dags orden er valg af dirigent. Jeg skal spørge om generalforsamlingen har forslag til en dirigent? 

Det lader ikke til at være tilfældet, så vil bestyrelsen foreslå Kristian Lind, er der nogle der har indvendinger imod det??

det syntes ikke at være tilfældet, Kristian lind er hermed valgt til dirigent.

Jeg overgiver hermed generalforsamlingen til dirigenten. 

Bestyrelsens beretning 3.november 2012 

Hvad er så sket i år

Bestyrelsen har konstitueret sig på det første bestyrelsesmøde d.22/11 sidste år. 

Når det så er gjort sender vi en liste ud til jer med bestyrelsens sammensætning +aktivitetskalender +medlemsliste.

Så er i orienteret om hvem der er hvad i bestyrelsen, og så ved i hvem i kan kontakte hvis i har spørgsmål til bestyrelsen.

Alt det kan i også læse på hjemmesiden, der bliver løbende opdateret. 

På vores konstitueret møde planlagde vi 5 bestyrelsesmøder, som vi har overholdt, vi oprettede dog et festudvalg, til jubilæumsfesten, der afholdt første møde d.23/8-2011

 Aktiviteterne i 2012 

Første tur til pinse blev en stor succes, 27 både 54pers. 10 børn,der blev rigtig hygget, bordene blev pyntet, der var høj stemning, grillen tændt, en rigtig god tur, igen var det dejlig at se den fælles hjælpsomhed der er på vores ture.

Nykøbing måtte vi aflyse gr. dårlig vejr, det var d.16 juni,

Stumpemarked blev aflyst der var for få tilmeldte, skal vi køre det

til næste år , bliver det nok i anden form, men det kikker den nye bestyrelse på. 

Den 8. september gik turen til Rørvig, der var 12 både tilmeldt,da var vejret også dårlig med meget blæst, så der mødte kun 6 både op, da syntes jeg det er vigtig at slå fast, det er godt   hvis skipper ikke er tryg ved at sejle ud, skal det respekteres, der er kun en,  der kan tage den beslutning, der var i øvrigt 4-5 både der stoppede i Frederiksværk og blev der.  

D.7okt. skulle vi så til Veddelev på en afslutningstur, da blæste det også kraftig, så der var vi kun 3 både af sted, men også den sædvanlige hygge, Lis Wedel havde bagt kage til eftermiddagskaffen, tak for det. 

Jubilæumsfest.

Så må jeg lige gå tilbage til d.18 august, nemlig vores jubilæumsfest, den er der vist ikke nogen af deltagerne der vil glemme lige foreløbig.

93 voksne og 20 børn det var flot, og et fantastiks vejr både dag og aften, den dag og aften blev der badet i havnen, af både børn og voksne.

Vi holdt reception fra16-17.00 der kom en del, bla. 3 forhen. formænd, kl. 18.00 startede selve festen, teltet stod jo perfekt nede ved servicekajen, de fleste have sat hækflag, enkelte flagede over top , smukkere kunne det ikke blive, maden var i top, vi har i hvert fald ikke hørt andet, toppen af kransekagen som man siger, var da Birthe bar 3 flotte hjemmelavede kransekager ind til kaffen, pyntet rigtig flot, flot arbejde Birthe, Mette Blomsterberg ville have været misundelig .

Til sidst må jeg lige udtrykke min overraskelse ang. børnene, vi hørte eller så dem stort set ikke, bare dejlig de underholdt sig selv.

Et særdeles aktiv fest udvalg ,på 5 pers. nemlig Birthe Holm Annette Petersson, som virkelig trak et stort læs, Nøk dybdal, Thomas Nørregard, og så mig ,for mit eget vedkommende,   dog begrænset, men ellers gik de til stålet gik til den med stor iver, fik opsøgt og til sagn fra 4 sponsorer, nemlig Nordea med 5.000kr., Anders Lind med 5.000kr. +strøm og vand, Elindco 3.000kr., Kvickly 40flasker vin. og en pæn sum fra kassere på ca.37.000 kr. 

Derudover var der mange som hjalp til, en stor tak til alle,festen sluttede søndag morgen ved 4 tiden. 

Hjertestarter:

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at undersøge ang. rednings materiel, herunder hjertestarter, det har taget nogen tid fra Tryg fonden, men nu er der ved at ske noget, der er netop kommet besked om der bliver hjertestarter kursus d.11/12, det foregår hos Elindco i deres møde lokale. og det er Tommy der står for det og holder opsyn med det apparat, har i nogle spørgsmål så er det Tommy, apparatet bliver leveret ved samme lejlighed.

Vinter arrangement:

vinterarrangement bliver ikke afholdt lige for tiden, da der ingen interesse er for det i øjeblikket , hvis medlemmer ønsker det genoptaget er det bare med at sige til, så finder bestyrelsen på et eller andet, hvis i ikke selv har nogle forslag, men kom frem med forslag og ønsker , vi er altid lydhør for nye ideer. 

Det nye år: 

Det bliver nok lidt stille ang. bestyrelses arbejde, vi skal selvfølgelig have vores ture og arrangementer, som vi plejer. 

Klubben har her i sommer fået foræret en glasfiberflagstang, fra et medicinalt firma , som jeg har kontakt til, den skal lige klargøres og sættes op til næste standerophal . 

Evt. nye tiltag tager vi lige under evt. 

Der skal dog også lyde en tak til Tommy for hans arbejde med både og master, men også en stor tak for dit foto arbejde Tommy, dejlig du har tid og lyst.

Thomas og hans kone Anette har lagt et stort arbejde med at få hjemmesiden op at stå, der var andre der måtte give op, men i fik det til at køre, sidst lagt billeder ind fra jubilæumsfesten, dejlig og mange tak. 

Sluttelig vil bestyrelsen gerne takke jer alle for, hvad i hver især bidrager med, jeres venlige og hjælpsomme måde at være på, godt humør, handle ind, lave mad, plukke blomster, hjælpe med både op og ned i vandet, rydde op i de forskellige klubhuse, uden jeres hjælp ville vi ikke have denne dejlige klub. 

Husk endnu engang, at se i udhængsskabet, der står  altid de sidste nye udmeldinger eller ændringer fra bestyrelsen  

Det var så bestyrelsens beretning