Bestyrelsens beretning 2016

Året startede med et konstituerende bestyrelsesmøde kort tid efter generalforsamling. Bestyrelsen besluttede at beholde samme poster. Således blev det besluttet at Peter Hostrup Rasmussen varetog formandsposten. Thomas Nørregaard forblev næstformand, Allan Jeppesen forblev Kasserer, Michal Pedersen forblev sekretær og vores gode æresmedlem Leif Ravn blev menigt medlem.

Derudover blev kommende sæsons aktiviteter og ture planlagt:

·         Standerophal         2. april

·         Pinsetur               14. maj

·         Nykøbing Sj.        18. juni

·         Lynæs                   3. sep.

·         Herslev                 1. okt.

·         Standernedhal      29. okt.

Generelt har det været et lidt stille år. Foråret var historisk koldt og oliefyret måtte tages godt i brug.

Pinseturen var som sædvanlig en succes på trods af vejret. Hyggeligt samvær, god mad og god fest. Bestyrelsen stod for grillkød og medlemmerne medbragte resten af maden. Stor ros til medlemmerne for at hjælpe med at det praktiske. I alt 13 både deltog.

Nykøbing Sj. turen blev aflyst pga dårligt vej.

Ligeledes blev Lynæsturen aflyst pga vejret.

Afriggerturen til Herslev afsluttede sæsonen med 17 medlemmer i alt på frokosttur, og lørdag som ønsket på forrige års generalforsamling.

Alt i alt en god og hyggelig sæson og selvom et par ture blev aflyst var der mange hyllige timer sammen på vandet eller til diverse fester.

Tusind tak for at så mange deltog på standernedhal d. 29. okt.

Som sidste år har vi droppet stumpemarked i år. Bestyrelsen tror nok at medlemmerne hellere vil sejle på fjorden end at ”prutte om prisen” på land.

Der har været 1 hjertestarter kursus (maj).

Vi vil bemærke det gode initiativ med ugentlig pige kapsejlads – 5 både har været med i år og det er under ledelse af Mette Frost (Jo-Jo). Mette vil gerne at flere både er med, så piger, på op med sejlet. 

I alt blev der afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2016.

Vi er nu 61 medlemmer.

Det var hermed bestyrelsens beretning for 2016.

Må bestyrelsen ønske alle en god vinter og vi glæder os allerede til næste sæson. Vi satser på at lægge turene på dage med super vejr, så I kan godt sætte kryds i kalenderen når aktivitetskalenderen kommer ud til december.

Bestyrelsen, d. 12. nov. 2016