Bestyrelsens beretning 2. november 2014

 

 

Vi kan begynde med at fortælle, at vi er 63 medlemmer, som bestyrelsen finder meget tilfredsstillende, trods de dårlige tider.

Hvis vi ser på, hvad der er sket i årets løb, har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder. Det første møde lige efter sidste års generalforsamling, gik hovedsageligt med at konstituere os. Det vil sige fordeling af bestyrelsesposter. Fastlægge aktiviteter for den kommende sejlsæson.

Derudover har bestyrelsen brugt en lørdag på at sætte klublokalet og bad/toilet i stand, efter E. Lindco’s byggeri.

Vi har bl.a. købt køleskab og kaffemaskine, samt nogle andre småting,

Flagstangen til vores klubstander er blevet skiftet fra træ til en glasfiberstang, som vi sidste år fik foræret fra et nedlagt firma i Møllehaven.

Sejlklubben har fået de 2 redningsposter fra Tryg fonden, som bestyrelsen har fået opsat på havnen, som I nok har bemærket.

Hjertestarteren har heldigvis ikke været i brug, men Tommy der er fadder for den,har ønsket ønsket at fratræde. Han har haft en del arbejde med det, især i opstarten. Så tak for det Tommy.

Bestyrelsen har fundet en arvtager, som er John Holm. Så det er ham, I skal kontakte, hvis I ser nogle uregelmæssigheder ved hjertestarteren.

Ser vi på turene, var første tur 24-5 til Rørvig med 5 både og 10 personer. Det var måske lidt for tidlig på året, og der er mulighed for at ændre det i det nye år.

Pinseturen, der var vi 55 personer, hvor der blev indført noget nyt. Gæster skulle betale 150 kr. pr. person til dækning af udgifter af mad og leje af lokaler.

Nykøbing, der var vi 18 personer.

Lynæs, 9 både og 24 personer.

Afriggerturen til Veddelev, der var vi 4 både og 19 personer.

Fælles for alle turene, gælder som sædvanlig, godt vejr, højt humør og hygge. Tak til de medlemmer, der har givet en hjælpende hånd ved turene.

Vores stumpemarked var der ingen tilslutning til, så den blev aflyst.

Det var bestyrelsens beretning, og vi ønsker alle en fortsat god aften.