Bestyrelsens beretning 2015

Året startede med et konstituerende bestyrelsesmøde kort tid efter generalforsamling. Leif havde på forhånd meddelt at han ikke ville fortsætte som formand. Herefter blev det besluttet at Peter Hostrup Rasmussen overtog formandsposten. Thomas Nørregaard blev næstformand, Allan Jeppesen blev Kasserer, Michael Pedersen blev sekretær og Leif Ravn blev menigt medlem.

Derudover blev kommende sæsons aktiviteter og ture planlagt:

·         Standerophal        28. marts

·         Pinsetur               23. maj.

·         Nykøbing Sj.        20. juni

·         Lynæs                   5. sep.

·         Veddelev               4. okt.

·         Standernedhal      23. okt.

Generelt har det været et lidt stille år. Foråret var historisk koldt og oliefyret måtte tages godt i brug.

Pinseturen var som sædvanlig en succes. Hyggeligt samvær, god mad og god fest. Flere af os nåede at se pinsesolen danse. Konceptet er nu, at Bestyrelsen står for grillkød og medlemmerne medbringer resten af maden. Stor ros til medlemmerne for at hjælpe med at det praktiske. I alt 16 både deltog.

Nykøbing Sj. turen blev aflyst pga dårligt vej.

Ligeledes blev Lynæsturen aflyst pga vejret.

Afriggerturen til Veddelev afsluttede sæsonen med 4 både på frokosttur, og lørdag som ønsket på sidste års generalforsamling.

Tusind tak for at så mange deltog på standernedhal d. 23. okt.

Der var overvejelser om et stumpemarked d. 16. aug., men som en del andre år blev det aflyst. Bestyrelsen tror nok at medlemmerne hellere vil sejle på fjorden end at ”prutte om prisen” på land.

Som I måske har set, har vi måttet sætte lås på flere af tingene i klublokalet, idet vi har været ramt af tyveri og bl.a er vores kaffemaskine er stjålet.

Anders Lind har overtaget den daglige pasning af hjertestarteren og står nu opført som ansvarlig hos TRYGfonden. Så det er ham, I skal kontakte, hvis I ser nogle uregelmæssigheder ved hjertestarteren.

Sidste år indførte vi digital post og det fungerer rigtig fint, og derudover så sparer foreningen en hel del penge.

I alt blev der afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2015.

Et par medlemmer har indstillet sejladsen eller flyttet og har derfor meldt sig ud. Vi har heldigvis også fået nye medlemmer.  Vi er nu 61 medlemmer.

Det var hermed bestyrelsens beretning for 2015.

Må bestyrelsen ønske alle en god vinter og vi glæder os allerede til næste sæson. Vi satser på at lægge turene på dage med super vejr, så I kan godt sætte kryds i kalenderen når aktivitetskalenderen kommer ud til december.

Bestyrelsen, d. 7. nov. 2015