Bestyrelsens beretning 2022

Året startede med et konstituerende bestyrelsesmøde kort tid efter generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede at beholde samme poster. Således blev det besluttet at Rikke Fenger varetog formandsposten, Thomas Nørregaard forblev næstformand, Allan Jeppesen forblev kasserer, Michael Pedersen forblev sekretær og Martin Hofman forblev altmuligmand.

Suppleanterne Laila Peterson og Peter Hostrup Rasmussen deltog i bestyrelsesmøderne for at assistere på bedste vis.

Derudover blev den kommende sæsons aktiviteter og ture planlagt:

2. april          standerophal

14. maj          tur til Nykøbing

4. juni           Pinsetur

27. aug          Jubilæumsfest

10. sep          Tur til Lynæs

24. sep          Afriggertur til Veddelev

5. nov.           Generalforsamling og årsfest

Det har været et ok sejlerår. Foråret var som sædvanligt koldere og mere blæsende end forventet, med enkelte gode dage, men i juli kom det gode vejr endelig og har stort set holdt lige siden.

Til årets første tur til Nykøbing var det godt, at vi havde lånt klubhuset, for det blæste en del. Vi havde en dejlig weekend med hygge og gode grin. 5 både deltog.

Pinseturen var som sædvanlig en succes. Hyggeligt samvær, god mad og en fest med god musik. Vejret var helt fantastisk denne lørdag, så vi benyttede slet ikke klubhuset, men sad i pyramiden hele aften og natten. 7 både deltog.

27. august holdt vi klubbens 50 års jubilærumsfest og sikke en fest, festudvalgte havde arrangeret!!! Alle var lige ved at blive lidt nervøse, da det styrtede ned om morgenen, men da gæsterne kom, begyndte solen af skinne. Snakken gik højt og dansegulvet var fyldt fra første tone. Festen varede helt til den lyse morgen- bogstaveligt talt.

På turen til Lynæs deltog 2 både, men også de havde haft en dejlig weekend.

Afriggerturen til Veddelev var i det skønneste efterårsvejr og en del sad i korte ærmer. 7 både deltog, men udover det kom der også medlemmer i bil. Bla. Mathias som stolt fremviste lille Storm.

Alt i alt en glimrende og særdeles hyggelig sæson, hvor corona ikke satte en stopper for vores ture, så alle ture blev afholdt.

Alle medlemmer skal have en stor tak for at engagere sig. Vi har et godt sammenhold med mange hyggelige ture og arrangementer. Fælles sejlerferier hvert år og så er klubbens medlemmer gode til at arrangere ture selv.

Vi er nu 48 medlemmer, så vi skal fortsætte det gode arbejde med at få nye medlemmer. Her må medlemmerne meget gerne hjælpe.

Alle er velkomne til at komme med gode ideer til ture og arrangementer.

Det var bestyrelses beretning for 2022.

Må bestyrelsen ønske alle en god vinter og vi glæder os allerede til næste sæson. Så sæt kryds i kalenderen når aktivitetskalenderen kommer.

 

Bestyrelsen d. 5. november 2022