Bestyrelsens beretning 2021

 

Siden sidste generalforsamling i 2019 har corona hærget og desværre sat en stopper for stort set alle vores ture og arrangementer.


På det første bestyrelsesmøde i 2020 blev posterne fordelt således: Rikke Marie Fenger varetager formandsposten, Thomas Nørregaard forblev næstformand, Allan Jeppensen forblev kasserer, Michael Pedersen forblev sekretær og Martin Hoffman forblev altmuligmand. Vores suppleanter Laila Peterson og Peter Hostrup Rasmussen deltager i bestyrelsesmøder for at assistere på bedste vis.


Standerophal i 2020 blev afholdt i bådene med fælles klubsang over VHFén. Det var desværre det eneste arrangement der blev gennemført det år. Jeg tror, at jeg taler på alles vegne, når jeg siger at det år var man glad for at være bådejer, så man kunne komme på ferie og lidt væk fra matriklen i weekenderne.


Der er kommet 8 nye medlemmer til, så vi nu er 48 medlemmer. 4 af de nye medlemmer er her i dag. Mathias, Mette og Lasse, Claus og Nikoai og Louise.

 
Bestyrelsen holdt møde i januar 2021, hvor alle beholdte deres poster og kort tid efter blev der sendt aktivitetskalender ud.


27. marts standerophal

1. maj Tur til Nykøbing

22. maj Pinsetur til Hundested

28. august Tur til Lynæs

20. september afriggertur

30. oktober standernedhal

6. november generalforsamling og årsfest.

Vi fik den kedelige meddelelse i marts, at en af vores gode sejlerven  stille var sovet ind i hjemmet , med familien omkring sig. Det var en trist meddelelse, men glædeligt at se så mange af klubbens venner ved hans bisættelse.


Igen i år har corona sat en stopper for klubture, men dejligt at se fællesskabet rundt omkring i havnene. Der var et stort fremmøde til vores coronavenlige standerophal. Det var som om, alle trængte til at komme ud og møde hinanden. Vejret i år har været dejligt- selv om det igen var en sen start. Vi har haft mange soldage og der har været vejr både for sejlbådene og motorbådene. Turen til Nykøbing blev afholdt trods vi ikke kunne låne klubhuset. Afriggerturen blev også afholdt, men ændret til Veddelev i stedet for til Herslev. Det var en lun eftermiddag og alle nød solen og den medbragte frokost.


Standernedhal i sidste weekend var også i dejligt mildt vejr og var et par hyggelige timer i klubhuset.


Det var hermed bestyrelsesberetning for 2021. Må bestyrelsen ønske alle en god vinter og vi glæder os allerede til næste sæson- forhåbning med gennemførsel af klubture. Så hold øje og sæt kryds i kalenderen, når aktivitetskalenderen kommer i december.

Bestyrelsen d. 6. november 2021