Bestyrelsens beretning 2019

 

Året startede med et konstituerende bestyrelsesmøde kort tid efter generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede at beholde samme poster. Således blev det besluttet at Peter Hostrup Rasmussen varetog formandsposten. Thomas Nørregaard forblev næstformand, Allan Jeppesen forblev kasserer, Michal Pedersen forblev sekretær og Martin Hofman forblev altmuligmand.
 
De 2 skønne suppleanter, Rikke Fenger og Laila Pettersson, deltog i bestyrelsesmøder for at assistere på bedste vis.
 
Derudover blev kommende sæsons aktiviteter og ture planlagt:

 

• 30. marts Standerophal 
• 25. maj  Tur til Nykøbing. 
• 8. juni  Pinsetur til Hundested motorbådsklub. 
• 17. august Tur til Lynæs 
• 21. september Afrigger tur med frokost til Herslev
• 26. oktober Stander nedhal
• 2.  november. Generalforsamling og årsfest.

 

Vi fik den meget kedelige meddelelse på en kold februardag, at vores gode sejlerven, Leif Ravn, var afgået ved døden. Det var en trist melding, men glædeligt at se så mange af sejlklubbens venner til Leif’s bisættelse.
 
Det har været et meget fint sejlerår. Foråret var som sædvanligt koldere end forventet, men så kom det varme vejr slut juni, og det holdt næsten hele sæsonen. Den bedste sæson som lovet.
 
Pinseturen var som sædvanlig en succes. Hyggeligt samvær, god mad og god fest med masser af dansk musik og dans. Bestyrelsen stod for grillkød og medlemmerne medbragte resten af maden. Stor ros til medlemmerne for at hjælpe med at det praktiske. I alt 11 både deltog.
 
Turen til Lynæs blev også en stor succes, mange deltagere, super vejr og god musik af Kim Larsen Jam. 
 
Afriggerturen til Herslev afsluttede sæsonen med fin frokosttur og 21 deltagere. Fantastisk afslutning på sæsonen. Standeren blev taget ned i lørdags (26 okt.). På trods af vejret deltog mange i standernedhal og næsten alle grillpølser blev spist.
 
Alt i alt en glimrende og særdeles hyggelig sæson og selvom en tur blev aflyst, var der mange hyggelige timer sammen på vandet eller til diverse fester.
 
Stor tak til medlemmerne for at engagere sig. Der er et godt sammenhold i foreningen med mange hyggelige fælles ture på fjorden og havet. Fælles sejlerferier hvert år. Og så har medlemmerne jo været gode til at arrangere ture selv.
 
I alt blev der afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2019. Og som sagt har vi besluttet at suppleanterne nu også deltager i bestyrelsesmøder.
 
Vi er nu ”kun” 42 medlemmer. Så vi skal fortsætte det gode arbejde med at få nye medlemmer. Og vi får nye medlemmer, men andre indstiller sejladsen og så er vi jo lige vidt. Her må medlemmerne meget gerne hjælpe.
 
Andre gode ideer er altid velkomne.
  
Det var hermed bestyrelsens beretning for 2019.
 
Må bestyrelsen ønske alle en god vinter og vi glæder os allerede til næste sæson. Vi satser på at lægge turene på dage med super vejr ligesom i 2019, så I kan godt sætte kryds i kalenderen når aktivitetskalenderen kommer ud til december. 

 
Bestyrelsen, d. 2. nov. 2019.