Bestyrelsens beretning 2018

Året startede med et konstituerende bestyrelsesmøde kort tid efter generalforsamling. Bestyrelsen besluttede at beholde samme poster. Således blev det besluttet at Peter Hostrup Rasmussen varetog formandsposten. Thomas Nørregaard forblev næstformand, Allan Jeppesen forblev Kasserer, Michal Pedersen forblev sekretær og vores nye bestyrelsesmedlem Martin Hofman.

Der blev også valgt 2 suppleanter, Rikke Fenger og Laila Pettersson

Derudover blev kommende sæsons aktiviteter og ture planlagt:

·         24. marts            Standerophal  kl. 15:00

·         19.maj                Pinsetur Tur til Hundested motorbådsklub.

·         16. juni               Tur til Nykøbing 

·         25. august           Tur til Rørvig.

·         29. september      Frokosttur kl. 13 til Herslev.

·         27. oktober          Standernedhal kl. 15.

Det har været et meget fint sejlerår. Foråret var historisk koldt, men så kom det varme vejr i maj og det holdt næsten hele sæsonen.

Pinseturen var som sædvanlig en succes. Hyggeligt samvær, god mad og god fest med masser af dansk musik og dans. Bestyrelsen stod for grillkød og medlemmerne medbragte resten af maden. Stor ros til medlemmerne for at hjælpe med at det praktiske. I alt 12 både deltog.

Nykøbing Sj. turen blev afholdt med meget få både, vist nok kun 2. Rørvig blev aflyst pga dårligt vej.

Afriggerturen til Herslev afsluttede sæsonen med fin frokosttur og 22 deltagere. Standeren blev taget ned i lørdags (27 okt.). Tusind tak for at så mange deltog på standernedhal d. 27. okt.

Alt i alt en glimrende og særdeles hyggelig sæson og selvom en tur blev aflyst var der mange hyggelige timer sammen på vandet eller til diverse fester.

Stor tak til medlemmerne for at engagere sig. Der er et godt sammenhold i foreningen med mange hyggelige fælles ture på fjorden og havet. Fælles sejlerferier hvert år. Så medlemmerne har jo været gode til at arrangere ture selv. Rigtig mange har været på sommertogt i DK og det var jo nærmest som at sejle i Grækenland.

I alt blev der afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2018. Og vi har besluttet at suppleanterne nu også deltager i bestyrelsesmøder.

Vi er nu ”kun” 52 medlemmer. Så vi skal fortsætte det gode arbejde med at få nye medlemmer. Og vi får nye medlemmer, men andre indstiller sejladsen og så er vi jo lige vidt. Her må medlemmerne meget gerne hjælpe.

Andre gode ideer er altid velkomne. Man kunne forestille sig et par grill aftener onsdag eller torsdag i juni og august.

Det var hermed bestyrelsens beretning for 2018.

Må bestyrelsen ønske alle en god vinter og vi glæder os allerede til næste sæson. Vi satser på at lægge turene på dage med super vejr ligesom i 2018, så I kan godt sætte kryds i kalenderen når aktivitetskalenderen kommer ud til december.

Bestyrelsen, d. 3. nov. 2018