BESTYRELSENS BERETNING 2011

 

HVAD ER DER SKET I ÅR:

Bestyrelsen:

konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde d. 16. november sidste år.

I løbet af vinteren, sendte vi en liste ud til jer med bestyrelsens sammensætning, en aktivitetskalender + medlemsliste.

Så er alle orienteret om, hvem I kan kontakte, hvis I har spørgsmål til bestyrelsen.

På vort konstituerende møde planlagde vi  8 bestyrelsesmøder, vi har haft 7 bestyrelsesmøder.  

 

Ved generalforsamlingen sidste år, fortalte vi om nogle tiltag vi havde planlagt for 2011:

-          Se på ændring af vedtægterne.

-          40 år´s jubilæumsfest

 

AKTIVITERNE I 2011:

2011. Af klubture har der været turen til Frederiksværk, som blev aflyst grundet dårligt vejr.

Der var Pinsetur til Hundested, hvor vi havde fantastisk vejr, og hvor der var meget stor deltagelse – det er vel også flagskibet, hvor vi alle er helt syge for at komme i gang med sejlsæsonen, og glæder os til at se hinanden både på vandet og i havn. En meget hygggelig og vellykket aften.  

Stumpemarked i augugst var meget vellykket – vi var heldige med dejligt vejr og 9 boder, og der blev et overskud til klubben på godt 1.000 kr.

Klubturen til Herslev – Birthe og John stod for maden, som, som altid var helt i top – vi skønner på den dejlige dessert, romfromage.  Vejret var skønt sol og varme, så kan det da ikke blive bedre.

Frokosttur til Veddelev, ja, der var ingen overraskelser i år, vi havde fantastisk vejr, sol og stort set inden vind. Vi havde en dejlig dag.

2011 har været en sæson med masser af regn og blæsevejr, men i perioder har der været sol og varme. Vi er sikkert nogle som har valgt at være i havn i stedet for på vandet. Vi ser vinteren i møde, har stort set fået alle både på land, og det syntes som om der  er lang tid til næste sæson, men alligevel, inden vi får set os om, så er vi i gang med den nye sæson. Tjek altid tavlen i klubhuset, udhængsskabet og evt. hjemmesiden inden et klubarrangement.

 

 

Hvad har bestyrelsen syslet med i år

 

Jubilæumsfest 2012.

Ved generalforsamlingen sidste år, var der helt klart stemning for, at jubilæumsfesten blev holdt på havnen. Ved første bestyrelsesmøde blev der nedsat et jubilæumsfesteudvalg, som består af Anette Petersson, Birthe Holm, Nøk Dybdal, Thomas Nørregård og Leif Ravn.

Det er besluttet, at jubilæumsfesten afholdes på havnen d. 18. august 2012 – så sæt x i kalenderen.

 

KLUBTRØJER – Vi indgik aftale med Men´s Store i Jyllinge Centret – desværre har der ikke været interesse for klubtrøjer. Der skal være en bestilling på ca. 25 klubtrøjer, førend en bestilling går i gang. Er i interesseret i klubtrøjer, så skynd jer at komme i gang med bestillinger

 

- STANDERHEJSNING OG STANDERNEDHALING, 

Både til vor standerhejsning og vor standernedhaling , sørgede vore grillmestre  Hans, Thomas og Leif  for sprøde varme pølser, bagefter var der hjemmebagte boller, kage og til standernedhaling idstedet for boller og kage en lækker carrysuppe.

 

 

Sluttelig vil bestyrelsen gerne takke jer alle for, hvad i hver især bidrager med, jeres venlige og hjælpsomme måde at være på,  godt hurmør, handle ind, lave mad, plukke blomster, hjælpe med både op og i vandet, rydde op efter os i de forskellige klubhuse, uden jeres hjælp ville vi ikke have denne dejlige klub.

Tak til alle, alle nævnt ingen glemt.

 

Det var så beretningen fra bestyrelsen.